Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej

Aktualności

17 października 2014r. odbyło się seminarium poświęcone planowanej roli oraz rezultatom działania Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce, budowanego w ramach projektu   „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej ”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji.

W dniu 17 października 2014r. odbędzie się seminarium poświęcone planowanej roli oraz rezultatom działania Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce, budowanego w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej ”  ...  

Kolorowa drukarka 3D ProJet 660Pro, przebijarka do otworów Accutex AH-35ZA, bezprzewodowy system QC20-W do diagnostyki stanu technicznego obrabiarek oraz laserowy ssytem XL-80 do pomiarów i kalibracji zostały zakupione w ramach projektu -Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania.