Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej

Aktualności

Zakupiono nowoczesną aparaturę w ramach projektu - Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania.

11.04.2014

 

drukarka 3d

KOLOROWA DRUKARKA 3D:

ProJet® 660Pro

Jest to urządzenie z obszaru Rapid Prototyping (szybkiego tworzenia prototypów), które tworzy fizyczne modele będące dokładnym odwzorowaniem uprzednio zaprojektowanych komputerowo brył.

Podstawowe cechy:

- bogata kolorystyka;

- obszar roboczy – 254mm x 381mm x 203mm,

- rozdzielczość druku: 600 x 540 dpi;

- zautomatyzowane etapy procesu wydruku oraz rozbudowana procedura samokontroli systemu;

- funkcja automatycznego uzupełniania jak i opróżniania komory granulatu.

 

przebijarka 

Przebijarka do otworów AccuteX AH-35ZA

 

Podstawowe dane.

- przesuwy (X/Y/Z) - 350 x 250 x 350 mm;

- max. wysokość detalu – 330 mm;

- cyfrowy odczyt położenia ze wszystkich osi XYZ;

- funkcja automatycznego szukania powierzchni detalu;

- funkcja kompensacji zużycia elektrody;

- proste programowanie obróbki;

- dostępne szablony obróbki: kwadrat, koło;

- programowanie głębokości wiercenia (otwory nieprzelotowe);

- kompensacja zużycia elektrody;

- średnica otworów 0.2 – 3.0 mm.

bezprzewodowy system do diagnostyki stanu technicznego obrabiarek 

Bezprzewodowy system QC20-W ballbar firmy Renishaw do diagnostyki stanu technicznego obrabiarek

Zestaw diagnostyczny QC20-W ballbar firmy Renishaw oferuje szybką, łatwą i efektywną metodę monitorowania stanu technicznego obrabiarki. Sercem systemu jest pręt kinematyczny kulkowy - ballbar. Jest to teleskopowy czujnik położenia liniowego o bardzo dużej dokładności, zaopatrzony w precyzyjne kulki na obu końcach. Taki układ umożliwia systemowi ballbar wykonywanie pomiarów niewielkich zmian promienia podczas wykonywania przez obrabiarkę przemieszczenia po zaprogramowanej ścieżce wzdłuż okręgu. Zebrane dane są wykorzystywane w obliczeniach parametrów całkowitej dokładności obrabiarki CNC (okrągłość, odchyłka okrągłości) zgodnie z takimi międzynarodowymi standardami, jak ISO 230-4 i ASME B5.54 lub własnymi raportami analiz firmy Renishaw. Dane są wyświetlane w formacie graficznym lub liczbowym, pomagając i wspierając diagnostykę.

laserowy system do pomiaru i kalibracji  

Laserowy system XL-80 do pomiarów i kalibracji

Laser XL-80 wytwarza stabilną wiązkę promieniowania o długości fali zgodnej z normami państwowymi i międzynarodowymi. Stabilność częstotliwości wiązki laserowej określa się jako ±0,05 ppm w ciągu 1 roku oraz ±0,02 ppm w ciągu 1 godziny. Tak wysoki parametr stabilności uzyskuje się dzięki dynamicznej kontroli cieplnej długości rury lasera z dokładnością do kilku nanometrów. Dokładność pomiaru liniowego jest gwarantowana na poziomie ±0,5 ppm w całym zakresie parametrów środowiskowych tj. w przedziale 0 ºC - 40 ºC oraz 650 mbar - 1150 mbar. Odczyt następuje z częstotliwością 50 kHz, przy maksymalnej szybkości pomiarów liniowych 4 m/s i rozdzielczości liniowej 1 nm, nawet przy maksymalnej szybkości.

 

 

Kontakt

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A
pokój nr 17B
Tel.: 85 746 97 64

Koordynator projektu:

Dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. nzw. w PB

Tel.: 85 746 92 52

e-mail: e.sajewicz@pb.edu.pl