Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej

Aktualności

Seminarium oraz wmurowanie kamienia węgielnego

09.10.2014

W dniu 17 października 2014r. odbędzie się seminarium poświęcone planowanej roli oraz rezultatom działania Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce, budowanego w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji.

W tymże dniu planowane jest również uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej.

Program uroczystości:

http://www.zwl.pb.edu.pl/aktualnosci-dla-studentow/inauguracja-2014,309.html

Kontakt

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A
pokój nr 17B
Tel.: 85 746 97 64

Koordynator projektu:

Dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. nzw. w PB

Tel.: 85 746 92 52

e-mail: e.sajewicz@pb.edu.pl