Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej

Ogłoszenia dotyczące przetargów

Zapytanie numer RO-410.083/300/21/2015

Przedmiot zapytania: papier ochronny na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.


Zapytanie numer RO-410.083/300/20/2015

Przedmiot zapytania: baterie na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.


Zapytanie numer RO-410.083/300/19/2015

Przedmiot zapytania: tygle na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.


Zapytanie numer RO-410.083/300/18/2015

Przedmiot zapytania: filtr i naczynie do liofilizacji na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie numer RO-410.083/300/17/2015

Przedmiot zapytania: kuwety o drodze optycznej do spektrofotometru na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/16/2015 na wykładzinę biurową z listwami metalowymi  na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/15/2015 na wyposażenie podstawowe na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/14/2015 na wózek do przewożenia chemikaliów na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/13/2015 na wyposażenie podstawowe na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 

 

Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/12/2015 na drobne wyposażenie podstawowe na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/11/2015 na wykładzinę biurową welurową z listwami metalowymi na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Rzut parteru

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/7/2015 na rolety poziome oraz żaluzje pionowe-verticale wraz z montażem na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 3 - żaluzje - Rzut Partetu CNB

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/8/2015 na drobne wyposażenie podstawowe na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/9/2015 na wózek do przewożenia chemikaliów na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

 

Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/10/2015 wieszaki stojące na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Organizacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie, dostawę tabliczek pamiątkowych projektu 

I.3 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Biatostockiej" - Program
Operacyjny Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013,

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

 

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie, dostawę, montaż tablic pamiątkowych projektów:

  • "INNO - EKO - TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno - badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
  • 1.3 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej" - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
  • 1.1 "Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy - tablice pamiątkowe

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe na organizację seminarium pośwęconego przedstawieniu osiągniętych rezultatów projektu i możliwości badań naukowych, jakie mogą być prowadzone w ramach nowoutworzonych i zmodernizowanych laboratoriów utworzonych w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Wzór umowy - seminarium

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe na organizację seminarium pośwęconego przedstawieniu osiągniętych rezultatów projektu i możliwości badań naukowych, jakie mogą być prowadzone w ramach nowoutworzonych i zmodernizowanych laboratoriów utworzonych w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Wzór umowy - seminarium

Unieważnienie zapytania ofertowego 

 

Szacowanie wartości zamówienia na tablice pamiątkowe

Szacowanie wartości


Zapytanie ofertowe na rozpuszczalniki do ekstrakcji i chromatografii

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Wzór umowy - rozpuszczalniki

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe na system detekcji tlenu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Wzór umowy - system detekcji tlenu

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia


Zapytanie ofertowe na wzorce związków chemicznych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Wzór umowy - wzorce związków chemicznych

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

 

Protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia: Część I: Rozpuszczalniki do ekstrakcji i chromatografii takie jak: heksan, metanol, etanol, eter dietylowy, butanol, pirydyna. Część II: wzorce związków chemicznych

Protokół z szacowania wartości zamówienia


Protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia systemu detekcji tlenu

Protokół z szacowania wartości zamówienia


Szacowanie wartości zamówienia systemu detekcji tlenu

Szacowanie wartości zamówienia


Szacowanie wartości zamówienia. Część I: Rozpuszczalniki do ekstrakcji i chromatografii takie jak: heksan, metanol, etanol, eter dietylowy, butanol, pirydyna. Część II: wzorce związków chemicznych

Szacowanie wartości zamówienia


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zapewnienie usługi cateringowej podczas seminarium naukowego w terminie 17 października 2014 r. (Hajnówka, woj. Podlaskie) połączonego z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej podczas seminarium naukowego w terminie 17 października 2014 r. (Hajnówka, woj. Podlaskie) połączonego z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej

Zapytanie ofertowe


Protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia na organizację seminarium naukowego w terminie 17 października 2014 r. wraz z zapewnieniem usługi cateringowej (Hajnówka, woj. Podlaskie) połączonego z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej

Protokół z szacowania wartości zamówienia


Szacowanie wartości zamówienia na organizację seminarium naukowego w terminie 17 października 2014 r. wraz z zapewnieniem usługi cateringowej (Hajnówka, woj. Podlaskie) połączonego z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej

Szacowanie wartości zamówienia


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na kreację graficzną i emisję prezentacji promocyjnych (ogłoszeń reklamowych) projektów realizowanych przez Politechnikę Białostocką w miesięczniku (lub dodatku do miesięcznika) o zasięgu ogólnopolskim prezentującym tematykę biznesową, który ukazuje się cyklicznie w postaci drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniany odpłatnie.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/200/2014 na kreację graficzną i emisję prezentacji promocyjnych (ogłoszeń reklamowych) projektów realizowanych przez Politechnikę Białostocką w miesięczniku (lub dodatku do miesięcznika) o zasięgu ogólnopolskim prezentującym tematykę biznesową, który ukazuje się cyklicznie w postaci drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniany odpłatnie.

Zapytanie ofertowe


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu, grawerowania i dostarczenia tuby na potrzeby aktu erekcyjnego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/300/2014 na zakup, grawerowanie i dostarczenie TUBY - na potrzeby aktu erekcyjnego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe nr RO-410.083/200/2014 na kreację graficzną i emisję prezentacji promocyjnych (ogłoszeń reklamowych) projektów realizowanych przez Politechnikę Białostocką w miesięczniku (lub dodatku do miesięcznika) o zasięgu ogólnopolskim prezentującym tematykę biznesową, który ukazuje się cyklicznie w postaci drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniany odpłatnie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego - formularz

 

W związku z realizacją projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Białostockiej zamieszczone są informacje na temat aktualnych przetargów prowadzonych w ramach projektu.

Link:  Biuletyn Informacji Publicznej PB

Kontakt

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A
pokój nr 17B
Tel.: 85 746 97 64

Koordynator projektu:

Dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. nzw. w PB

Tel.: 85 746 92 52

e-mail: e.sajewicz@pb.edu.pl