Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej

Aktualności

Wmurowanie kamienia węgielnego

20.10.2014

17 października 2014r. odbyło się seminarium poświęcone planowanej roli oraz rezultatom działania Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce, budowanego w ramach projektu   „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej ”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji.

Seminarium oraz wmurowanie kamienia węgielnego

09.10.2014

W dniu 17 października 2014r. odbędzie się seminarium poświęcone planowanej roli oraz rezultatom działania Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce, budowanego w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej ”  ...  

Zakupiono nowoczesną aparaturę w ramach projektu - Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania.

11.04.2014

Kolorowa drukarka 3D ProJet 660Pro, przebijarka do otworów Accutex AH-35ZA, bezprzewodowy system QC20-W do diagnostyki stanu technicznego obrabiarek oraz laserowy ssytem XL-80 do pomiarów i kalibracji zostały zakupione w ramach projektu -Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania.

Uczelnia wzbogaci się o unikatową aparaturę

09.04.2014

Politechnika Białostocka wzbogaci się o unikalną w skali kraju aparaturę do wytwarzania światłowodów metodą osadzania z fazy gazowej. Stosowna umowa z dostawcą urządzenia, firmą Optacore ze Słowenii, została podpisana 21 marca 2014 r.

SEMINARIUM INFORMACYJNE

13.12.2013

W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyło się seminarium informacyjne nt. projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej”, w którym, poza pracownikami Uczelni, uczestniczyło 23 przedstawicieli przedsiębiorców.

Seminarium informacyjne nt. projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej”

19.11.2013

Politechnika Białostocka serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwijaniem przedsiębiorczości regionalnej na seminarium informacyjne dotyczące projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej” ...

Witamy na stronie projektu

11.06.2013

Znajdą tu Państwo wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Białostockiej.


Kontakt

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45A
pokój nr 17B
Tel.: 85 746 97 64

Koordynator projektu:

Dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. nzw. w PB

Tel.: 85 746 92 52

e-mail: e.sajewicz@pb.edu.pl